הולכים עם ההלכה לכיתה א'

כיף בכיתה, לומדים הלכה!

מתאים לכיתה: א'

הימים המיוחדים
עושים מעשים טובים
מעבירין את רוע הגזירה!
משמיעים את קולות השופר!
קולות מעניינים!!
מה מסתתר בשמות החג?
אוכלים "סימנים" לשנה טובה!
מה זורקים למים ב"תשליך"?!
עשרת ימי תשובה
כפרות
ט' בתשרי - ערב יום הכיפורים
ה' מוחל עוונותינו ביום הכיפורים
העינויים של יום הכיפורים
יונה הנביא שנבלע בדג!
ממהרים לבנות סוכה!
נכיר את ארבעת המינים!
לשבת בסוכה
החג הראשון, חול המועד, הושענא רבה, שמחת תורה
מדבר שקר תרחק
הלשנה - "לא תלך רכיל בעמיך"